Kontakt
Aspectus Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu 86-300, ul. Chełmińska 1,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000419932, NIP: 876-245-77-88, Regon:341276755,
kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł wpłacony gotówką
tel. +48 56 681 25 14, fax +48 56 681 25 11
e-mail: biuro@aspectus.com.pl