Urząd Gminy Siemiątkowo

Oświadczam, że ASPECTUS Sp. z o.o. sporządziła na rzecz Gminy Siemiątkowo
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

  • dla obrębu Gradzanowo, gmina Siemiątkowo, o powierzchni 948 ha, zatwierdzony uchwałą nr XX.33.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r.
  • dla obrębu Siemiątkowo Rogale, gmina Siemiątkowo, o powierzchni 461 ha, zatwierdzony uchwałą nr :XX.37 .2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r.
  • dla obrębu Wola Laszewska, gmina Siemiątkowo, o powierzchni 660 ha, zatwierdzony uchwałą nr :XX.38.2016 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2016 r.
  • dla obrębu Siemiątkowo, gmina Siemiątkowo, o powierzchni 756 ha, zatwierdzony uchwałą nr :XXI.8.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 lutego 2017 r.

Współpracę z ASPECTUS Sp. z o.o. należy uznać za pomyślną . Usługa polegająca na sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została wykonana z należytą starannością.

Gmina Siemiątkowo