Urząd Gminy Kuczbork - Osada

Oświadczam, że wykonawca firma E-Lider Sp. z o.o. oraz firma Aspectus Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu wykonały:

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Olszewko, Mianowo, Nidzgora, gmina Kuczbork osada uchwalonego Uchwałą Nr XX/149/2016 Rady Gminy Kuczbork - Osada w dniu 29 listopada 2016r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego w dniu 9 grudnia 2016r. Poz. 11121 o powierzchni 15,49 ha.
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sarnowo, Chodubka, gmina Kuczbork osada uchwalonego Uchwałą Nr XX/150/2016 Rady Gminy Kuczbork - Osada w dniu 29 listopada 2016r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego w dniu 9 grudnia 2016r. Poz. 11122 o powierzchni 78,85 ha.
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Gościszka, Bagienice Małe oraz Bagienice Duże, gmina Kuczbork osada uchwalonego Uchwałą Nr XX/151/2016 Rady Gminy Kuczbork - Osada w dniu 29 listopada 2016r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego w dniu 9 grudnia 2016r. Poz. 11123 o powierzchni 45,53 ha.
  4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Zielona, gmina Kuczbork osada uchwalonego Uchwałą Nr
  5. XXl/161/2016 Rady Gminy Kuczbork - Osada w dniu 22 grudnia 2016r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego w dniu 2 stycznia 2017r. Poz. 4 o powierzchni 80,63 ha.

Prace związane z wykonaniem ww. planów zostały wykonane z należytą starannością. Jednocześnie informuje, że współpraca z inż . Rafałem Młynkiem głównym projektantem
planów przebiegała prawidłowo tj. zgodnie z warunkami umowy i w sposób rzetelny.

Gmina Kuczbork Osada