Urząd Gminy i Miasta Żuromin

Informuje, że firma Aspectus Sp. z o . o. z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 121/ 10 w Grudziądzu ( 86- 300 ) w roku 2015 wykonała projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzje celu publicznego w ilości 120 szt.

Jednocześnie informuję, że firma ta wykonała ww. projekty zgodnie z wymogami stosownej ustawy.

Firma Aspectus Sp. z o.o. jest godna polecenia ze względu na swoją terminowość i sumienność.

Gmina Żuromin