Urząd Gminy Lisewo

Oświadczam, że ASPECTUS Sp. z o.o. sporządziła na rzecz Gminy Lisewo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie - zatwierdzony uchwalą nr VIl/38/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. kujawsko -pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. poz . 1903).

Współpracę z ASPECTUS Sp. z o.o . należy uznać za pomyślną. Usługa polegająca na sporządzeniu projektu miejscowego planu została wykonana z należytą starannością. Uznaję spółkę ASPECTUS Sp. z o.o. za odpowiedzialnego i kompetentnego wykonawcę.

Gmina Lisewo