Urząd Gminy Lisewo

Oświadczam, ze ASPECTUS Sp. z o.o. sporządziła na rzecz Gminy Lisewo projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek,
zatwierdzony uchwalą nr IX/51/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 sierpnia 2015 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz. 2482).

Współpracę z ASPECTUS Sp. z o.o. należy uznać za pomyślną. Usługa polegająca na sporządzeniu projektu miejscowego planu została wykonana z należytą starannością.

Uznaję spółkę ASPECTUS Sp. z o.o. za odpowiedzialnego i kompetentnego wykonawcę.

Gmina Lisewo