Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
  1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Radomin (woj. kujawsko-pomorskie),
  2. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Lisewo (woj. kujawsko-pomorskie),
  3. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie),
  4. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla miasta Toruń (woj. kujawsko-pomorskie),
  5. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Skępe (woj. kujawsko-pomorskie),
  6. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Dębowa Łąka (woj. kujawsko-pomorskie),
  7. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Siemiątkowo (woj. mazowieckie),
  8. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla miasta Kwidzyn (woj. kujawsko-pomorskie),
  9. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Galewice (woj. łódzkie)
  10. Projekty decyzji dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonano łącznie 000 projektów "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin".