Zastawienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Bukowo, Płonica, Wierzchowo, Mosiny (gmina Człuchów, woj. pomorskie),
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka (gmina Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie),
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Gąsiorowo, Lipówka (gmina Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399 (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Lisewo, obejmującego działki 193/1, 193/2 i 193/3 (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów pomiędzy ul. Kościelną, Wesołą i Szczepańską w Jabłonowie Pomorskim (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi, (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Grudziądzką, a rzeką Lutryną obręb Jabłonowo Pomorskie (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice (gmina Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie),
 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice (gmina Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie),
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13, obręb 1 Lidzbark, ul. Chopina (gmina Lidzbark Welski, woj. warmińsko-mazurskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek (gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie (gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilczewko, gmina Radomin (gmina Radomin, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe (gmina Skępe, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą (gmina Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą (gmina Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Świekatowo w gminie Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w m. miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szewno 1, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szewno 2, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stążki 1, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 lutego i Prochowej w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego  „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, marsz. Józefa Piłsudskiego i Kruszelnickiego (miasto Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kwidzynie przy ul. Żwirowej (działka nr 8/16) (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska-Północ” pod nazwą „Malborska – Północ I” w Kwidzynie (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa – Południe” pod nazwą „Długa – Południe I” w Kwidzynie (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych (gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Mariany, Sierakowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych (gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat (gmina Łasin, woj. kujawsko-pomorskie),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gradzanowo, gmina Siemiątkowo,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska, gmina Siemiątkowo,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogale, gmina Siemiątkowo,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo, gmina Siemiątkowo,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Nowa Wieś i Łążek, gmina Kuczbork-Osada,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gościszka i Bagienice, gmina Kuczbork-Osada,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Sarnowo i Chodubsk, gmina Kuczbork-Osada,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Zielonak, gmina Kuczbork-Osada,
 • Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice,
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Węgrowo Gmina Grudziądz.

Decyzje o warunkach zabudowy

 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Radomin (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Galewice (woj. łódzkie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Lisewo (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Skępe (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Żuromin (woj. mazowieckie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Siemiątkowo (woj. mazowieckie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Dębowa Łąka (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Tłuszcz (woj. mazowieckie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Nowe Miast Lubawski (woj. warmińsko-mazurskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Świercze (woj. mazowieckie),

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Radomin (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Lisewo (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla miasta Toruń (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Skępe (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Dębowa Łąka (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Siemiątkowo (woj. mazowieckie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla miasta Kwidzyn (woj. kujawsko-pomorskie),
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Galewice (woj. łódzkie)
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowo,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warlubie,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Golub-Dobrzyń,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo,
 • Projekty decyzji dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.