Gmina Lisewo

Oświadczam, ze ASPECTUS Sp. z o.o. sporządziła na rzecz Gminy Lisewo projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek,
zatwierdzony uchwalą nr IX/51…

Gmina Lisewo

Oświadczam, że ASPECTUS Sp. z o.o. sporządziła na rzecz Gminy Lisewo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie - zatwierdzony…

Gmina Radomin

Niniejszym zaświadczam, że firma: Aspectus Sp. z o.o., ul. Chełmińska 1, 86-300 Grudziądz:

Wykonała dla Gminy Radomin, zgodnie z zawartą umową, ,,Projekt zmiany Studium uwarunkowań i…

Gmina Żuromin

Informuje, że firma Aspectus Sp. z o . o. z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 121/ 10 w Grudziądzu ( 86- 300 ) w roku 2015 wykonała projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzje celu publicznego…

Gmina Nowe Miasto

Informuję , że Pan mgr Rafał Łucki z Grudziądza jako projektant wykonał zmianę Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Nowe przyjęte UCHWAŁĄ NR Xl/85/15 PRZEZ…

Gmina Nowe Miasto

Informuję, że Pan inż. Rafał Młynek z Grudziądza jako projektant wykonał zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Nowe przyjęte UCHWAŁĄ NR Xl/85/15…

Gmina Kuczbork Osada

Oświadczam, że wykonawca firma E-Lider Sp. z o.o. oraz firma Aspectus Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu wykonały:

Gmina Siemiątkowo

Oświadczam, że ASPECTUS Sp. z o.o. sporządziła na rzecz Gminy Siemiątkowo
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Gmina Kisielice

Niniejszym zaświadczam, że Wykonawca Aspectus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chełmińska 1 adres korespondencyjny (ul. Chełmińska 121 /10) w Grudziądzu brał udział we wszystkich etapach prac…

Gmina Kisielice

Niniejszym zaświadczam, że Wykonawca Aspectus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chełmińska 1 adres korespondencyjny (ul. Chełmińska 121 /1 O) w Grudziądzu brał udział we wszystkich etapach prac…

Gmina Kisielice

Niniejszym zaświadczam, że Wykonawca firma Aspectus Sp . z o .o. z siedzibą przy ul. Chełmińska 1 adres korespondencyjny (ul. Chełmińska 121/10) w Grudziądzu brał udział we wszystkich etapach prac…

Gmina Radomin

Niniejszym zaświadczam, że firma: Aspectus Sp. z o.o., ul. Chełmińska 106A/40, 86-300 Grudziądz wykonuje w 2014r. dla Gminy Radomin, zgodnie z zawartą umową zadanie p.n. ,,Usługi Urbanistyczne "…

Radzyń Chełmiński

Niniejszym zaświadczam, że firma Metropolia-Satini s.c. Aneta Łucka, Rafał Łucki z siedzibą przy ul. Chełmińska 1 w Grudziądzu, reprezentowana przez p. Rafała Łuckiego opracowała projekt:

Gmina Łasin

Oświadczam, że Pan Rafał Łucki był głównym projektantem przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łasin.

Pan Rafał Łucki w trakcie prac czuwał…

Gmina Łasin

Niniejszym zaświadczam, że firma Metropolia-Satini s.c. Aneta Łucka, Rafał Łucki z siedzibą przy ul. Chełmińska 1 w Grudziądzu,

Urząd Miejski w Kwidzyniu

Informuję, że Pan Rafał Łucki, reprezentujący firmę METROPOLIA - SATINI s.c. brał udział w pracach związanych z opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „…

Gmina Jabłonowo Pomorskie

Oświadczam, że Pan Rafał Łucki uczestniczył w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów pomiędzy ul. Kościelną, Wesołą i Szczepańską w Jabłonowie Pomorskim (…

Gmina Łysomice

Niniejszym zaświadczam, że Pan Rafał Łucki , reprezentujący firmę: METROPOLIA - SATINI s.c. Aneta Łucka, Rafał Łucki, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 1, 86-300 Grudziądz, opracował…

Urząd Miejski w Kwidzyniu

Niniejszym stwierdzam, że Firma „Aspectus Sp z o. o." z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 106A/40 w Grudziądzu, reprezentowana przez Pana Rafała Łuckiego, opracowywała dla potrzeb Miasta Kwidzyna w…

Gmina Golub - Dobrzyń

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń potwierdza, że Pan Rafał Łucki i Pani Aneta Łucka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Metropolia - Satini s.c. ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz…