Zestawienie projektów

Zastawienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Bukowo, Płonica, Wierzchowo, Mosiny (gmina Człuchów, woj. pomorskie),
 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka (gmina Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie),
 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Gąsiorowo, Lipówka (gmina Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie),
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399 (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Lisewo, obejmującego działki 193/1, 193/2 i 193/3 (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów pomiędzy ul. Kościelną, Wesołą i Szczepańską w Jabłonowie Pomorskim (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi, (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Grudziądzką, a rzeką Lutryną obręb Jabłonowo Pomorskie (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice (gmina Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie),
 11. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice (gmina Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie),
 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13, obręb 1 Lidzbark, ul. Chopina (gmina Lidzbark Welski, woj. warmińsko-mazurskie),
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek (gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie),
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie (gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie),
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilczewko, gmina Radomin (gmina Radomin, woj. kujawsko-pomorskie),
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe (gmina Skępe, woj. kujawsko-pomorskie),
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą (gmina Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie),
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą (gmina Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie),
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Świekatowo w gminie Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 21. Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w m. miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szewno 1, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szewno 2, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stążki 1, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 lutego i Prochowej w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 29. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego  „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 31. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 32. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, marsz. Józefa Piłsudskiego i Kruszelnickiego (miasto Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie),
 34. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kwidzynie przy ul. Żwirowej (działka nr 8/16) (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 35. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska-Północ” pod nazwą „Malborska – Północ I” w Kwidzynie (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 36. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa – Południe” pod nazwą „Długa – Południe I” w Kwidzynie (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych (gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Mariany, Sierakowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych (gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat (gmina Łasin, woj. kujawsko-pomorskie).
Zestawienie projektów

Zastawienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.